Susannes Mixade Massage

Jag jobbar intuitivt och blandar mellan de olika massagestilar jag utövar. Jag använder mig av Klassisk massage, Taktil massage, Rain Drops massage, Avslappningsmassage och Bindvävs massage. 

    Nu kan du även få en kombo av medicinsk laser och massage

60 minuter  600 kr

30 minuter 450 kr 


Medveten Andning

Jag hjälper dig till bättre andningsvanor. Några fördelar som förbättrad andning ger: * få mer energi            * minska smärta & värk *bättre sömn *stabilisera blodtrycket * förbättra astma * ökad fettförbränning * lugna ner en hjärna på högvarv. * bättre idrottsprestation  m.m. 

28- dagars Medveten andningsträning  2800 kronor

Vi träffas 5 ggr, 1 timme per tillfälle. Då ingår coachning, 1 st bok Medveten Andning av Anders Olsson, 1 st relaxator andningstränare, 1 st 28-dagars Medveten Andningsträningprogram, sleep tape

Coachning i Medveten Andning 1500 kronor

Vi träffas 3 gånger, 1 timme per tillfälle. Då ingår coachning, 1 st relaxator andningstränare, sleep tape

Aditi- Kinesologi

Aditi står för utan gräns.

Kroppen är som ett system av energi. I systemet finns olika nivåer.

Vid en balansering med Aditi-kinesologi utgår terapeuten från ett system och letar sedan i de olika energinivåerna efter frekvensrubbningar/obalanser, som givit upphov till symtomet. Terapeuten letar efter grundorsaken till att symtomet uppstått och när terapeuten hittar den, balanserar och återställer terapeuten frekvensen, vilket sätter igång en läkningsprocces.

Aditi går även få på distans.

60 minuter 600 kr

Distans 60 minuter 500 kr


Rain Drop Massage

De eteriska oljorna är antibaktriella, antiinflammatoriska och virusdödande samt har ett stärkande effekt på immunförsvaret. Oljorna jag använder mig av kommer från Young Living.

Exempel på vad som kan uppnås med Raindropmassage

  •  Effektiv vid rygg och nackproblem 
  •  Stärker immunförsvaret
  •  Avhjälper vid stress och oro
  • Stimulera känslomässig läkning 

60 minuter 600 kr

Medicinsk Laser

Medicinsk laser är bra vid bl.a inflammationer & värk, bihåleinflammation, sårläkning, bensår, brännskador, smärta, spända muskler, tandköttsinflammation, carpal tunnel syndrom, reumatism, benbrott, artros,

Specialerbjudande!

15 minuter   200 kr

30 minuter 350 kr

 


Reiki Healing

Reiki är en form av healing - ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat - men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte "tro på healing" för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet - en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Reiki går även få på distans.

30 minuter 300 kr

60 minuter 550 kr

Distans 30 minuter 250 kr