Massage

Susannes mixade massage

Jag jobbar intuitivt och blandar mellan de olika massagestilar jag utövar. Jag använder mig av Klassisk massage, Taktil massage, Rain Drops massage, Avslappningsmassage och Bindvävs massage. Kan även använda mig av medicinsk laser vid spända muskler. 

Rain drops massage

De eteriska oljorna är antibakteriella, antiinflammatoriska och virusdödande samt har ett stärkande effekt på immunförsvaret. Oljorna jag använder mig av kommer från Young Living.

Exempel på vad som kan uppnås med Rain drop massage

  • Effektiv vid rygg och nackproblem
  • Stärker immunförsvaret
  • Avhjälper vid stress och oro
  • Stimulera känslomässig läkning 

                                                                    Mixade massagen 60 minuter 750 kr

Rain drop 60 minuter 850 kr

                            30 minuter 500 kr ( gäller mixade massagen)


Expandmetoden

Jag hjälper dig att få möjlighet att hitta tillbaks till ett inre lugn, genom att rensa/ transformera jobbiga känslor. Jag jobbar även med att rensa i generationsmönster. Balansera upp dina chakran mm. Kan även programera in positiva affirmationer efter rensningen.                              60 minuter 750kr

Balansering med expandmetoden via mail: Du skickar ditt namn och mailadress till info@susannesnycklar.se. Därefter swishar du beloppet 400kr, till 070-2438329 Inom ett par dagar kommer jag sedan att skicka ett mail med vad jag har fått jobba med

Aditi- Kinesologi

Aditi står för utan gräns.

Kroppen är som ett system av energi. I systemet finns olika nivåer.

Vid en balansering med Aditi-kinesologi utgår terapeuten från ett system och letar sedan i de olika energinivåerna efter frekvensrubbningar/obalanser, som givit upphov till symtomet. Terapeuten letar efter grundorsaken till att symtomet uppstått och när terapeuten hittar den, balanserar och återställer terapeuten frekvensen, vilket sätter igång en läkningsprocces.

Aditi går även få på distans.

60 minuter 750 kr

Distans 60 minuter 600 kr


Coaching

Coaching vid stress, oro el smärta. Du kommer få verktyg som kommer att  kunna hjälpa dig att må                                                                       60 minuter 750kr


Reiki Healing

Reiki är en form av healing - ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat - men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte "tro på healing" för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet - en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Reiki går även få på distans.

30 minuter 500 kr

60 minuter 750 kr

Distans 30 minuter 350 kr