2024

Online Event- Expandmetoden med Elisabeth & Susanne

Kommande event.   Där du får hjälp med att rensa i det du behöver släppa. 100kr  per tillfälle. Anmälan till elisabeth@ortdevan.se